1

Menu

Plan lekcji


Objaśnienia do planu:
C - Chemia
Dz - Doradztwo zawodowe
Edb - Edukacja dla bezpieczeństwa
Ew - Edukacja wczesnoszkolna
I- Informatyka
Jp - Język polski
Jn - Język niemiecki
Ja - Język angielski
Ka - Koło artystyczne
KN - Zajęcia dodatkowe
Km - Koło matematyczne
Kmu - Koło muzyczne
Kp - Koło polonistyczne
F - Fizyka
G - Geografia
H - Historia
M - Matematyka
Muz - Muzyka
P - Plastyka
Prz - Przyroda
R - Religia
SKS - Szkolne Klub Sportowy
Św - Świetlica
T - Technika
Wdżwr - Wychowanie do życia w rodzinie
Wf - Wychowanie fizyczne
Wp - Wychowanie przedszkolne
Wos - Wiedza o społeczeństwie
Zzw - Zajęcia z wychowawcą